Правила гри в Volna Casino

Volna Casino забезпечує захист персональних даних, конфіденційність та нерозголошення інформації третім особам. Під персональними даними мається на увазі будь-яка інформація про суб’єкт даних, яка може його ідентифікувати, або за якою можна обґрунтовано встановити ідентичність суб’єкта даних.

Яким чином збираються та зберігаються персональні дані

Volna Casino збирає ті персональні дані, які необхідні для однієї або декількох функцій або видів діяльності. Персональні дані, що збираються у суб’єкта даних, включають наступну інформацію: ім’я, прізвище, стать, адресу, дату народження, контактні дані, інформацію про платіжний рахунок та платіжні картки, інформацію про угоди зі ставками та платежі на ігровому акаунті, а також іншу інформацію, яку суб’єкт даних забажає надати, або яку він має надати, на підставі нормативів чи вимог, передбачених законом.

Як збираються персональні дані

Персональні дані збираються під час реєстрації суб’єкта даних у клієнтській системі. Суб’єкта даних просять вказати свої персональні дані, щоб зареєструватися, а також для того, щоб відкрити та вести свій ігровий обліковий запис.

Як використовуватимуться персональні дані

Volna Casino персональні дані суб’єкта даних обробляються для адміністрування сервісу ігрових акаунтів відповідно до потреб, моніторингу рівнів користування сайтом, виконання нормативних та інших вимог, встановлених нормативними актами, а також для підтримки якості та безпеки послуг. Також Фреш Казіно зберігає подібну інформацію і правомочно її аналізувати, якщо вона запитується у зв’язку з будь-яким чи потенційним злочинним діянням.

Volna Casino зберігає за собою право, принаймні періодично, інформувати суб’єкта даних про послуги та продукти підприємства, що надаються, які могли б зацікавити суб’єкта даних, якщо суб’єкт даних погодився з отриманням такого маркетингового матеріалу, відзначивши цю опцію. Відповідно до згоди суб’єкта даних, Volna Casino зберігає за собою право на використання персональних даних суб’єкта даних також для профілювання та прийняття відповідних автоматичних рішень. Суб’єкт даних зберігає за собою право у будь-який час відкликати свою згоду та відмовитися від цих послуг. Персональні дані суб’єкта даних не передаються третім сторонам без згоди суб’єкта даних.

Volna Casino зберігає за собою право звернутися до суб’єкта даних з проханням про направлення письмового запиту для отримання інформації про суб’єкта даних, що є у розпорядженні Volna Casino. Volna Casino зберігає за собою право на використання персональних даних, наданих суб’єктом даних, для проведення відповідних перевірок з метою запобігання шахрайству. Правомірно розкриття наданих персональних даних Управлінню боротьби з шахрайством, яке має право вимагати збереження подібної інформації про суб’єкт даних, для виконання легітимних завдань установи.

Кому і як можуть розкриватися персональні дані

Відповідно до політики Volna Casino, розголошення третім особам персональних даних суб’єкта даних заборонено.

Запит у казино онлайн, про розголошення персональних даних суб’єкта даних, правомірний у таких випадках:

  • якщо це встановлено чи передбачено нормативними актами. Наприклад, правомірне розкриття персональних даних суб’єкта даних компетентному суду на підставі його офіційного запиту або належним чином уповноваженим органам на підставі запиту, виданого відповідно до нормативних актів, що регламентують оподаткування;
  • розголошення персональних даних суб’єкта даних є правомірним, якщо їм надано згоду. Суб’єкт даних має право прямо висловити згоду з розголошенням своїх персональних даних, наприклад: письмово чи усно, чи опосередковано – своїми діями, наприклад, при публічному обговоренні своїх відносин із Volna Casino, у засобах масової інформації;
  • Volna Casino зберігає за собою право на розкриття персональних даних суб’єкта даних наглядовим органам, у зв’язку з перевіркою політики чесності онлайн ігор та/або у зв’язку з запобіганням та констатацією злочинних діянь, та особам, з якими Volna Casino укладає угоду про обмін такими даними, досягнення відповідних цілей, а також якщо Volna Casino вважає, що існує обґрунтована причина для припущення, що суб’єкт даних, можливо, залучений до порушення таких правил чи нормативних актів, або що у розпорядженні суб’єкта даних є інформація про порушення таких правил чи нормативних актів, або що він якось інакше протидіє чесному проведенню онлайн-ігор. Згадані органи мають право використовувати персональні дані суб’єкта даних для розслідування подібних порушень та для реагування на них відповідно до вимог застосовних нормативних актів.

У певних випадках правомірне розкриття персональних даних суб’єкта даних постачальникам специфічних послуг, найнятим Volna Casino, яким нерозголошення даних зобов’язане, і які інтегровані в систему, для забезпечення підтримки у наданні маркетингових, ігрових послуг, послуг хостингу серверів та обслуговування клієнтів. Всі ці партнери мають свою Політику конфіденційності, яка є загальнодоступною.

Файли cookie

Отримуючи доступ до веб-сайту freshcasino-mfc.club, суб’єкт даних погоджується на використання файлів cookie відповідно до цієї Політики. Файли куки – це невеликі файли, завдяки яким інформація зберігається на комп’ютері або мобільному пристрої відвідувача, і які використовуються для того, щоб:

  • ідентифікувати відвідувача і пристрій, що використовується, наприклад, ідентифікуючи використовувану IP адресу;
  • забезпечити найкомфортніше користування веб-сайтом;
  • отримати дані, які дозволять Volna Casino проаналізувати, як відвідувачі користуються веб-сайтом, та провести відповідну оптимізацію.

Volna Casino завжди забезпечує можливість відключення файлів cookie, використовуючи веб-браузер або налаштування браузера в телефоні.

Як довго зберігаються персональні дані

Персональні дані, надані суб’єктом даних, зберігаються протягом такого часу, поки вони потребують, для надання суб’єкту даних послуг Volna Casino і досягнення встановлених цілей, для яких ці дані були зібрані. Водночас правомірним є встановлення нормативними актами обов’язку Volna Casino щодо збереження даних для виконання встановлених юридичних зобов’язань.

Доступ до персональних даних

Volna Casino забезпечує суб’єкту даних право на доступ до персональних даних, отриманих про нього.

Щоб відкоригувати персональні дані, Вам необхідно зв’язатися зі Службою підтримки клієнтів.

Захист персональних даних

Volna Casino применяются адекватные и современные технические и физические средства, для защиты персональных данных от случайного или незаконного уничтожения или исчезновения, внесения в них изменений, несанкционированного использования, разглашения или доступа, и от всех других видов незаконной обработки.

В связи с инцидентами в сфере безопасности или информационной безопасности, Volna Casino будет безотлагательно действовать в соответствии с «Регламентом ЕС № 2016/679» — «Общий регламент по защите данных», и, по возможности, не позднее чем в течение 72 часов после получения информации о соответствующем инциденте, местный орган по надзору за данными будет проинформирован о нарушении в сфере защиты данных.

Права суб’єкта даних та обробка претензій

У випадках, коли суб’єкт даних не задоволений тим, яким чином використовуються його персональні дані, на підставі цієї Політики, або у випадках, коли суб’єкт даних бажає отримати більшу інформацію про діяльність з обробки даних, будь ласка, зв’яжіться з нами електронною поштою [email protected].

Суб’єкт даних також має право зв’язатися з місцевим органом з нагляду за даними, щоб отримати більшу інформацію про права суб’єкта даних або подати скаргу.

Згода

Погоджуючись з цією Політикою, суб’єкт даних погоджується на обробку та розкриття персональних даних з метою, зазначеною на даному веб-сайті та вказаним на ньому способом.

Актуалізація політики

Volna Casino сохраняет за собой право на внесение в настоящую Политику корректив и на актуализацию настоящей Политики, для отображения всех оптимизаций и изменений в услугах и продуктах, предоставляемых Volna Casino; в таких случаях субъект данных будет должным образом проинформирован о внесении корректив, до вступления корректив в силу. Если субъект данных предпочтёт не согласиться с какой-либо из внесённых корректив, за ним сохраняется право прервать пользование услугами Volna Casino или связаться с Volna Casino.